De taak die de Sint-Vincentiusvereniging op zich neemt, haar uitgangspunt, bestaat erin de minderbedeelden tegemoet te komen, zonder onderscheid van ras noch godsdienst, en hen zowel morele als concrete, materiële hulp toe te reiken. Wie was Vincent Depaul? Wat zijn vandaag de activiteiten van de Sint-Vincentiusvereniging, 160 jaar na haar oprichting door Frédéric Ozanam, en welke uitstraling kent ze? Wij hopen u met deze informatie de noodzaak te laten inzien en het verlangen op te wekken om, meer dan ooit, u bij onze sympathisanten aan te sluiten, als u dat nog niet zou zijn.