Vincentiaans Hulpbetoon in het Buitenland

Entraide Vincentienne

Zustervereniging van de SVV in België

Tegenover de immense ellende die bepaalde bevolkingsgroepen in het zuiden kennen, hanteert de Sint-Vincentiusvereniging “Gij zult de vreemdeling liefhebben als uzelf” (LV-19, 34) als een soort van elfde gebod. Wij beschikken natuurlijk niet over voldoende middelen om alle kansarmen in de wereld te kunnen helpen, maar elke vorm van solidariteit maakt al een verschil uit, al is het maar voor één persoon of een bepaalde gemeenschap. De solidariteitsacties van de SVV verlopen via haar zustervereniging, het Vincentiaans Hulpbetoon in het Buitenland.

Waarom doet de SVV dat niet zelf en schakelt ze een zustervereniging in? Omdat men van het ministerie van Financiën enkel de toelating krijgt om fiscale attesten uit te reiken als de hulp aan het buitenland bestemd is voor ontwikkelingslanden. Deze landen moet afzonderlijk geregistreerd zijn bij een specifieke vzw.

De landen waaraan het Vincentiaans Hulpbetoon in het Buitenland geregeld steun biedt zijn landen waarmee we een historische band hebben, alsook de landen waar de Belgische Sint-Vincentiusvereniging een “hulppost” heeft. In specifieke gevallen wordt aan sommige landen ook tijdelijke hulp verleend.