indifférence
Eenzaamheid, voor de minderbedeelden een gevreesde vijand…
De eenzaamheid is geenszins het voorrecht van de armen en wij kunnen er allen op een of andere dag onder lijden. Maar onze eenzaamheid is slechts zelden het gevolg van een systematische afwijzing of uitsluiting. Dat is echter niet zo voor de minderbedeelden onder ons.
Waarom deze afkeer, soms onbewust, voor deze mensen? Vermoedelijk omdat de armoede en de ontreddering van de minderbedeelden bij ons een zekere verlegenheid oproept als we die rechtstreeks te zien krijgen. Zodanig zelfs, dat we al te dikwijls niet weten wat aanvangen en vrezen om die mensen tegemoet te komen die er het meest nood aan hebben.
Het ligt aan ons om deze verwoestende eenzaamheid te doorbreken, waardoor de minderbedeelden niet meer in staat zijn een passende hulp te krijgen, waardoor ze in een morele en materiële ellende zinken.
Frédéric Ozanam
‘We beschikken niet over twee levens, een om de waarheid te zoeken, een ander om die uit te voeren’
Frédéric Ozanam

Uw steun

Vechten tegen armoede is eerst en vooral vechten tegen onverschilligheid

Lukt het u, in deze wereld zo dikwijls bedreigd door de algehele onverschilligheid of waar het principe van “elk voor zich” het te vaak voor het zeggen heeft, om nog verontwaardigd te zijn ? Brengen onrechtvaardigheid en menselijke ellende u nog in opstand ? Weigert u de armen te laten vallen ? Weet u de verontwaardiging te overstijgen en tot daden over te gaan… om de minderbedeelden, zij die in het leven verwondingen opliepen, hulp aan te reiken? De Sint-Vincentiusvereniging biedt u deze mogelijkheid, op diverse manieren: financiële giften, vrijwilligerswerk, lid worden van de Sint-Vincentiusvereniging.

Vrijwillig(st)er zijn

De Sint-Vincentiusvereniging werkt volledig met vrijwilligers, tot op de hoogste verantwoordelijkheidsposten.
Men hoeft echter niet per se lid te zijn van de Sint-Vincentiusvereniging of over veel tijd te beschikken om deel uit te maken van onze groep medewerkers. Een uurtje per week of om de twee weken kan bijvoorbeeld volstaan om een vriendelijk opbeuringsbezoekje te brengen aan een ontredderde, alleenstaande of zieke medemens. Of om een handje toe te steken in de organisatie van een van de activiteiten van onze centra of conferenties. Als u natuurlijk over wat meer tijd beschikt… Wees ervan overtuigd dat wij weten hoe u die kunt doorbrengen! Er is namelijk zoveel te doen om minderbedeelde gezinnen een handje toe te steken. U bent van ganser harte welkom, man, vrouw, jongere, minder jongere of heel wat minder jongere, van welke nationaliteit ook, welk ook uw geloof, uw beroep of uw vaardigheden zijn.

Om met ons contact op te nemen en/of meer informatie te bekomen, klik hier en geef ons uw persoonlijke gegevens per e-mail door.

Lid worden

Bijdragen tot onze geest van onderlinge hulp, dat is al heel wat

Wat houdt het in, lid worden van de Sint-Vincentiusvereniging ? Alles hangt af van de rol die u zoudt willen vervullen, de activiteit die u wilt behartigen, de verantwoordelijkheden die u eventueel bereid bent te dragen.
Gaat u een plaatselijke ploeg aanvullen of meewerken in een vincentiaans centrum of conferentie? Het wezenlijkste is bereid te zijn de minderbedeelden tegemoet te gaan, naar hen te luisteren, hen te begrijpen en zoveel mogelijk, hen te helpen actief te werken aan hun leven. Dat alles gebeurt met veel discretie, liefde en aandacht, een scheutje humor en een zekere zin voor initiatief. Bijeenkomsten tussen leden vinden regelmatig plaats: ze maken het mogelijk echte vriendschapsbanden te smeden, in een geest van onderlinge hulp, en geven gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen.